Kategori Oppdrag

Liten, sildrende bekk

Liten, sildrende bekk. Etablert sommer 2023 i privat hage i Arendal. Sterkt skrånende terreng med fjell i dagen flere steder, eksisterende beplantning som måtte tilpasses og eksisterende gangbaner. I tillegg til å gi hagen ett skikkelig løft, vil denne tiltrekke…