Liten, sildrende bekk

Liten, sildrende bekk.

Etablert sommer 2023 i privat hage i Arendal. Sterkt skrånende terreng med fjell i dagen flere steder, eksisterende beplantning som måtte tilpasses og eksisterende gangbaner.

I tillegg til å gi hagen ett skikkelig løft, vil denne tiltrekke seg insekter og annet dyreliv året gjennom.

Innen få år, vil all beplantningen være ordentlig etablert, og gi den ett tilnærmet naturlig utseende.

Bekken er i drift selv på vinteren, noe som skaper fin stemning.