Jan S

Jan S

Vi har startet med blogg.

Nye, spennende ting skjer med våre nettsider. Her vil det blant annet komme innlegg om tidligere og pågående prosjekter. Titt innom fra tid til annen, både for nye innlegg og enkle tips og råd for å stelle hagen din. Om…

Liten, sildrende bekk

Liten, sildrende bekk. Etablert sommer 2023 i privat hage i Arendal. Sterkt skrånende terreng med fjell i dagen flere steder, eksisterende beplantning som måtte tilpasses og eksisterende gangbaner. I tillegg til å gi hagen ett skikkelig løft, vil denne tiltrekke…